Tag: Atreju Fratelli d’Italia

Atreju

Comunicazione (è) Politica

Atreju consacra “patriota”: apologia di una scelta lessicale

23/09/2019

Atreju 2019 ha calato il sipario ieri, all’ora di pranzo.